ЕнергоСервиз достави съоръжения за контрол на радиоактивно замърсяване в АЕЦ Козлодуй

Ядрена енергетикаПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2016

B началото на т. г. ЕнергоСервиз успешно реализира проект за доставка, монтаж и модернизация на седем нови монитора TwoStep-Exit II с гама и бета детектори за измерване на повърхностно радиоактивно замърсяване на цяло тяло в АЕЦ Козлодуй. Проектът включва и модернизация на управлението на седем броя монитори за измерване на повърхностно радиоактивно алфа и бета замърсяване на цяло тяло тип RTM860TS.

Мониторите TwoStep-Exit II са производство на Mirion Technologies и използват ново поколение детектори по технология BetaFibre. Работят без газ, измерват бета и гама лъчение със значително повишена чувствителност. Като част от проекта е внедрена и система за централизиран мониторинг (CeMoSys), която обработва и съхранява информацията както от новите инсталирани монитори, така и от модернизираните.

“До момента това е най-големият единичен проект за доставка и модернизация на съоръжения за контрол на радиоактивно замърсяване на персонал в Централна и Югоизточна Европа”, коментират от ЕнергоСервиз.

“При осъществяването му трябваше да бъдат извършени уникални дейности като сеизмична квалификация на арките TwoStep-Exit II, което бе организирано от ЕнергоСервиз и извършено съвместно с EQE - България, в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Друга уникална по същество операция беше пренасянето на съоръженията до местата за монтаж, като за целта същите бяха разглобени, пренесени и сглобени отново от специалисти на дружеството.

Извършването на всички дейности беше съобразено с обичайната дейност на АЕЦ и Програмата за планови годишни ремонти, като в нито един момент достъпът на персонал до контролираната зона не беше възпрепятстван”, допълват от компанията. Въпреки възникналите обективни усложнения проектът е приключен предсрочно.

“Благодарение на неговата реализация, е възможна проверката за алфа, бета и гама замърсяване, по-висока разполагаемост на оборудването, както и централизиран мониторинг, включващ исторически записи. Допълнително внедрената идентификация на измерения персонал води до редица предимства, сред които по-добра оценка на риска, по-висока култура на безопасност, както и по-лесен анализ на данни”, коментират от ЕнергоСервиз.
Top