ЕнергоСервиз организира шеста годишна среща за инженерно осигуряване на системи за управление и контрол в АЕЦ

Ядрена енергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2018

ЕнергоСервиз организира шеста годишна среща за инженерно осигуряване на системи за управление и контрол в АЕЦ

На 12 и 13 април т. г. в РИУ Правец Ризорт се състоя организираната от ЕнергоСервиз шеста годишна среща на тема “Инженерно осигуряване на системи за управление и контрол в АЕЦ. Предизвикателства и решения”.

С презентации в събитието се включиха специалните гости Емануел Бойер и Томи Талквист от Mirion Technologies, Виктор Мойса от MATE-FIN, Румъния, Иван Пиронков от Westinghouse Energy Systems, Жан-Жак Журдан и Росен Русев от HACH. От страна на ЕнергоСервиз участие като лектори взеха експертите Еким Екимов, Любомир Пиронков, Паолина Иванова и Георг Бахаров.

Първият ден на събитието стартира с приветствие от изпълнителния директор на ЕнергоСервиз Георги Манчев, след което представителите на Mirion Technologies запознаха присъстващите с продуктовото портфолио на компанията в областта на радиационната защита. Акцент бе поставен върху уреда за непрекъснато измерване на концентрацията на бор BM 501, чийто работен принцип се основава на определянето на скоростта на абсорбция на неутрони през изотоп 10B.

Програмата продължи с представяне на реализирания от ЕнергоСервиз проект за изграждане на система за дозиметричен контрол за нуждите на Специализирано поделение “Извеждане от експлоатация 1-4 блок” на ДП РАО, базирана на технологии на Mirion Technologies.

Вторият панел за деня продължи с презентация, посветена на портативната система за изобразяване на гама лъчение iPIX, която е предназначена за дистанционно локализиране и идентифициране на ниско ниво радиоактивни източници и определяне на мощността на дозата в точката на измерване в реално време. Денят завърши с представяне на програма “Втора линия на защита” от координатора по програмата Георги Матвеев.

На 13 април програмата продължи с презентация на представителя на MATE-FIN, който сподели добри практики от управлението на ниско ниво радиоактивни отпадъци в АЕЦ Черна вода, Румъния. Последваха презентации на Westinghouse Energy Systems на тема “Цифрови панели за управление - проектиране, предизвикателства, предимства и поуки”, и на HACH, посветена на процесните електрохимични и химични анализи на води в енергетиката. В края на деня проф.

Димитър Димитров от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) запозна гостите с основните цели и възможностите, които предоставя магистърската програма по ядрена сигурност - резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).Ключови думи: ЕнергоСервиз


Top