Background Image
Table of Contents Table of Contents
Енерджи ревю бр. 3/2015 Next Page
Information
Show Menu
Енерджи ревю бр. 3/2015 Next Page

 
В броя
2

Накратко
4

Интервю с Марчин Миколайчик, съветник, ръководител на отдела за промоция на търговията и инвестициите при посолството на Република Полша в София
6

Интервю с Мартин Георгиев, председател на УС в Асоциацията на търговците на електроенергия в България
7

Интервю с Красимир Найденов, директор на Главна дирекция "Координация и управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия“, Агенция за устойчиво енергийно развитие
10

Стандарт за доброволни въглеродни кредити
12

Решения за резервно захранване за индустриални системи
16

Енергийна ефективност на ОВК системи
23

Intersolar Europe 2015
32

Интервю с инж. Марин Маринов, управител на Апекс Солар
36

Производство на енергия от хранителни отпадъци
37

Радиоекологичен мониторинг в АЕЦ "Козлодуй"
41

Индустриални термопомпи - част I
44

Газорегулаторни табла
46

Индекс на рекламите
48